BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Przekazania promes na dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP

23 maja 2019 roku w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość przekazania promes na dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego.

W uroczystości udział wzięli:

- prof. Zdzisław Krasnodębski - Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

- parlamentarzyści RP: Witold Czarnecki, Ryszard Bartosik, Marcin Porzucek, Bartłomiej Wróblewski

- Zbigniew Hoffmann - Wojewoda wielkopolski wraz z wicewojewodą Anetą Niestrawską

- bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP wraz z zastępcami

mł. bryg. Dariuszem Matczakiem i mł. bryg. Arkadiuszem Przybyłą

- komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu województwa wielkopolskiego

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Od czterech lat na terenie naszego kraju funkcjonuje „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”,  który obejmuje wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.

Program ten realizowany jest w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 roku w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Środki z programu od ubiegłego roku przekazywane za pośrednictwem Narodowego i Wojewódzkich FOŚiGW  w połączeniu z dotacją na krajowy system ratowniczo-gaśniczy, dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środkami z firm ubezpieczeniowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP stanowią istotne wsparcie dla jednostek OSP i samorządów i umożliwiają realizację zakupu pojazdów.

Liczba zakupionych w ramach dotacji z budżetu państwa samochodów z roku na rok jest coraz wyższa.  W 2016 r zaczynaliśmy od zakupu 9 samochodów ratowniczo-gaśniczych na kwotę ponad 7,5 mln zł. W 2017 r zakupiono już 14 samochodów na kwotę ponad 12,5 mln zł, a w ubiegłym roku  aż 26 samochodów za kwotę ponad 20 mln zł. Ten rok to planowane wparcie zakupu rekordowej ilości 34 samochodów za kwotę blisko 26 mln.

Coraz większa ilość kupowanych pojazdów idzie w parze z rosnącym dofinansowaniem tych zadań z budżetu państwa. Kwota dofinansowań pojazdów wzrosła z ponad 3,2 mln zł w 2016 r do ponad 12 mln zł planowanego wsparcia w 2019 r.

Dzisiaj promesy odebrali strażacy z jednostek: Kuźnica Żelichowska, Żydowo, Kąkolewo, Opatówek, Kalisz-Lis, Mroczeń, Dęby Szlacheckie, Trzęśniew, Biskupice, Przyjma, Koźmin Wlkp., Międzychód, Chrzypsko Wielkie, Wojnowice, Kuślin, Dąbrówka Leśna, Sobótka, Ostrzeszów, Szydłowo, Wysoka, Kruszewo, Kórnik, Rokietnica, Komorniki, Miejska Górka, Niesłabin, Przykona, Kawęczyn, Kowale Księże, Obra, Pietrzyków, Lotyń.

 

Opracował: na podstawie informacji z Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Poznaniu – mł. bryg. Lucyna Rudzińska

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki   

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (23-05-2019 17:25)