BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kościan - Doskonalenie zawodowe JRG w kwietniu

W miesiącu kwietniu zrealizowano bloki tematyczne obejmujące zagadnienia z zakresu: taktyki zwalczania pożarów, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, ratownictwa wysokościowego.

Doskonalenie zawodowe strażacy rozpoczęli od ćwiczeń z agregatami oddymiającymi. Utrwalono zasady BHP podczas obsługi agregatów oraz parametry techniczne urządzeń.

Podczas zajęć z kwalifikowanej pierwszej pomocy strażacy szkolili się ze zdarzeń związanych z nagłym zatrzymaniem krążenia. Doskonalono postępowanie u dzieci oraz niemowląt.

Szkolenia obejmowały również ratownictwo techniczne. Zapoznano się z techniką Cross Ramming, czyli uzyskiwaniem przestrzeni wokół osoby poszkodowanej, uwięzionej w pojeździe.

Zajęcia prowadzono także w studniach i zagłębieniach, gdzie należało wydobyć osoby poszkodowane z zastosowaniem posiadanego sprzętu.

Strażacy uczestniczyli w rozpoznaniu operacyjnym obiektu „Zajazdu u Dudziarza” w Kościanie. Celem zajęć było zapoznanie się z charakterystyką obiektu, zagrożeniami występującymi na jego terenie, możliwościami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym, sprawdzeniem dróg dojazdowych do budynku oraz możliwością prowadzenia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych.

Opracowanie: kpt. Wojciech Kaźmierczak – KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót

(23-05-2019 14:41)
(23-05-2019 14:41)