BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. „Kręci mnie bezpieczeństwo” – OTWARTE STRAŻNICE

W ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” konińscy strażacy zorganizowali w dniach 6 – 20 maja 2019 r. dni pn. „OTWARTE STRAŻNICE” w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1 i 2 w Koninie.

Celem spotkań było propagowanie bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców miasta Konina i powiatu konińskiego.

Strażacy podczas wizyt przybliżyli dzieciom i opiekunom prawidłowe postępowanie podczas wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia oraz omawiali prawidłowe zgłaszanie zdarzeń na numery alarmowe.

Podczas wizyt można było również bliżej poznać pracę strażaka oraz zapoznać się z posiadanym przez konińskie jednostki sprzętem ratowniczo – gaśniczym.

Łącznie w czasie „Otwartych strażnic” konińskich strażaków odwiedziło blisko 800 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: JRG Nr 1 i 2

Powrót

(22-05-2019 16:46)