BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Zasady przyznawania patronatu honorowego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu honorowego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej proszony jest o:

 • skierowanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pisma w sprawie patronatu co najmniej 1 miesiąc przed dniem, w którym planowane jest rozpoczęcie przedsięwzięcia,
 • dołączenie do pisma wypełnionego „Formularza przyznania patronatu honorowego" (załącznik 1)
 • przesłanie pisma wraz z wypełnionym formularzem:
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@psp.wlkp.pl lub
  • pocztą tradycyjną na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3 61-767 Poznań.

Dodatkowe informacje:

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia o tematyce bezpośrednio związanej z zakresem działania Państwowej Straży Pożarnej;
 • patronat honorowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy;
 • decyzja Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie objęcia patronatem honorowym ma charakter uznaniowy;
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może odmówić objęcia patronatem honorowym bez podania przyczyny;
 • w przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję lub na 1 rok.

 

Informacja o objęciu patronatem honorowym Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zamieszczana jest na stronie internetowej: www.psp.wlkp.pl w zakładce „Patronaty”.

Powrót