Drukuj

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zapobieganie wypadkom wśród dzieci i młodzieży - materiały edukacyjno-dydaktyczne Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, ze szkół podstawowych i gimnazjów do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (w menu \"Dla szkół\").

Na stronie znajdą Państwo ciekawe konspekty zajęć, przewodniki metodyczne, literaturę i materiały źródłowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom wśród dzieci i młodzieży oraz multimedialną prezentację edukacyjną \"Poradnik Bezpiecznych Zachowań\".

http://www.straz.szczecin.pl/kontrolny_zw.htm