Drukuj

Program edukacyjny "Bezpieczne życie"

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie już od ponad 9 lat w wielu województwach w szkołach podstawowych realizuje program edukacyjny pt. \"Bezpieczne życie\". Program został wprowadzony na podstawie podpisanego w 2001 r. przez Komendanta Głównego PSP i sekretarza generalnego Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej listu intencyjnego o współpracy w tym zakresie.

 

Na stronie www.ock.gov.pl w zakładce Program edukacyjny \"Bezpieczne życie\"

znajdują się szczegółowe informacje o programie oraz o realizacji programu w poszczególnych województwach.

 

Więcej na stronach:

1. Dane statystyczne: http://www.ock.gov.pl/ock/program-edukacyjny-bez-1/zalozenia-programu-wym/525,Program-Bezpieczne-Zycie-na-przelomie-lat-2000-2014-dane-statystyczne.html

2. Prezentacja programu: http://www.ock.gov.pl/ock/program-edukacyjny-bez-1/zalozenia-programu-wym/451,PREZENTACJA-PROGRAMU.html