: 

LogowanieStart STRAŻAKÓW

STRAŻAKÓW
PDF Drukuj Email

 

„Ciekawostki prewencyjne – kontrole budynków ZL IV"


Panuje stwierdzenie wśród wielu specjalistów, zwłaszcza w branży przeciwpożarowej, iż nie można kontrolować budynków mieszkalnych klasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Prawda czy mit? W swym artykule postaram się dowieść, iż w obliczu obowiązujących uregulowań prawnych organy kontrolne Państwowej Straży Pożarnej posiadają w powyższym zakresie większe możliwości i kompetencje, niż się potocznie wydaje.


Jednymi z ustawowych obowiązków jakie spoczywają na Państwowej Straży Pożarnej to rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Realizacja powyższych założeń wykonywana jest w głównej mierze poprzez prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, które sięgają we wszystkie dziedziny gospodarki i życia. Na pytanie w jakich obiektach Państwowa Straż Pożarna nie może przeprowadzać czynności kontrolno-rozpoznawczych najczęściej pada odpowiedź, iż są to: zaliczane do pierwszej grupy - budynki podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Straż Graniczna, obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych, jak również zaliczane do drugiej grupy budynki mieszkalne.

 

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

OGÓLNE PORADY DLA STRAŻAKÓW PRZEPROWADZAJĄCYCH ZAJĘCIA Z DZIEĆMI

Spotykając się w strażnicach z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i przekazując im wiedzę o zasadach bezpieczeństwa pożarowego należy często odwoływać się do przykładów.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

EDUKACJA DZIECI W STRAŻNICACH

W czasie pogadanki powiedz o:

1. Zapobieganiu

2. Wykrywaniu

3. Ewakuacji / ucieczce

4. Przyczynach pożaru

5. Alarmach fałszywych

Więcej…
 


Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

BANER-czad+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 518358

Subskrybuj

Odbieranie

feed-image Nasze wiadomości RSS

Nowości

Popularne

Facebook!!