: 

LogowanieStart Artykuły

Artykuły


PDF Drukuj Email

W Wielkopolsce uczymy się od najlepszych

 

Wczesna edukacja dzieci na temat zagrożeń i ich negatywnych skutków jest istotna z wielu powodów, między innymi dlatego, że służy wyrabianiu u nich pozytywnych nawyków i zachowań oraz nauce szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażającym życiu i zdrowiu. Dziecko zostaje wyposażone w wiedzę i „narzędzia”, dzięki którym będzie w stanie szybko zareagować w razie zagrożenia zdrowia i życia. Zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa powinny być dopasowane do wieku uczniów, a zajęcia prowadzone systematycznie, cyklicznie co pozwoli na utrwalenie przekazywanych zasad. Zajęcia takie mogą przeprowadzać nauczyciele, a także strażacy z lokalnych jednostek straży pożarnej podczas spotkań z dziećmi w strażnicach.

 

Wiedzą o tym doskonale specjaliści ze straży pożarnych z krajów unii europejskiej i ze świata, w których od lat realizowane są specjalne programy profilaktyczne i edukacyjne. Akcje i kampanie społeczne są wspierane przez władze rządowe i lokalne. Dzięki środkom finansowym z unii europejskiej i programom szkoleniowym czy wymianom ekspertów z różnych dziedzin możliwe jest wspólne dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami, a także zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

 

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

WIELKOPOLSCY STRAŻACY ROZDAJĄ ZA DARMO CZUJKI DYMU I CZADU (TLENKU WĘGLA)

 W ramach promocji projektu kluczowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pt. „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wielkopolscy strażacy rozdadzą mieszkańcom Wielkopolski 7300 czujek czadu/dymu. Czujki rozdawane będą za darmo w ramach akcji akcji promocyjno-edukacyjnych organizowanych przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnych oraz wśród osób, które wypełnią ankietę i odpowiedzą na pytania dot. Projektu kluczowego.

 

Rejestracja poprzez dostępny tutaj formularz rejestracyjny.

Informacja o projekcie Komendy Wojewódzkiej PSP i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym dostępne tutaj.

 

 
PDF Drukuj Email

 Ofiary śmiertelne pożarów w materiale sekcyjnym Katedry 
i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
w latach 2000 – 2009

Streszczenie
Przeanalizowano protokoły sekcyjne Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
w Poznaniu z lat 2000-2009, w których przyczyna zgonu była związana z pożarem. Wykorzystano również materiały Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z tego samego okresu w których wyszukano przypadki pożarów z odnotowanymi ofiarami śmiertelnymi. Zebrane materiały przeanalizowano pod kątem bezpośredniej przyczyny zgonu, okoliczności, wieku i płci.
W latach 2000-2009 w ZMS UMP przeprowadzono 62 sekcje w których przyczynę zgonu wiązano bezpośrednio z pożarem, w tym samym okresie Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odnotowała 45 ofiar śmiertelnych, które przewieziono do ZMS UM w Poznaniu. Pozostałe ofiary kierowano do innych placówek medycyny sądowej. Analiza materiałów ZMS UMP wykazała, że większość pożarów (66,13%) dotyczyła obiektów mieszkalnych, co jest zgodne z raportem WSP. Również zgodne są dane dotyczące rozkładu płci i wieku ofiar tego typu zdarzeń. Mężczyźni stanowili 72,58% , kobiety  27,42%. Przeważały osoby w wieku 41-55 oraz 56 – 70, najmniej liczną grupę stanowili nieletni. Jako główne przyczyny zgonu określono oparzenia (32 przypadki) oraz zatrucie tlenkiem węgla (34 przypadki). Poziomy karboksyhemoglobiny u zatrutych wahały się w przedziale 15% - 85%. 62,1% ofiar było pod wpływem alkoholu, najwyższa odnotowana wartość wyniosła 4,63‰. 

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Kampania edukacyjna "Czujka dymu w każdym domu"


JAK DUŻE I CZY REALNE JEST ZAGROŻENIE POŻAREM
W BUDYNKU MIESZKALNYM?


Zagrożenie pożarem w każdym budynku mieszkalnym należy rozpatrywać nie tylko pod względem realności, ale jak ukazują statystyki należy je wręcz zaliczyć do grupy stosunkowo dużego ryzyka, które potęguje się w szczególności w sezonie zimowym. Rozpatrując zdarzenia jakimi są pożary w budynkach mieszkalnych w skali kraju tylko w okresie od 1.10.2010 r. do 29.10.2010 r. (czyli za niespełna miesiąc) odnotowano 2535 pożarów w obiektach wykorzystywanych do celów mieszkalnych, w których to śmierć poniosły 54 osoby, a 305 osób uznano za poszkodowanych w wyniku działania ognia lub trujących gazów będących ubocznym produktem spalania.

Duży wpływ na obecną liczbę ofiar śmiertelnych jak i poszkodowanych wśród społeczeństwa w dalszym ciągu ma niski poziom świadomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a mówiąc o świadomości w tej specyficznej dziedzinie nie mam na myśli wiedzy pozwalającej na wykrycie ewentualnych zagrożeń mogących przyczynić się do powstania pożaru jak obluzowane gniazdko przy choince czy przechowywanie kartonów lub innych materiałów palnych w sąsiedztwie pieca, gdyż tak naprawdę nie jesteśmy indywidualnie w stanie przewidzieć następstwa wszystkich zastosowanych rozwiązań w gospodarstwie domowym.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

BEZPIECZNY EMIGRANT, CZYLI WIELKOPOLSKA STRAŻ POŻARNA PRZEKRACZA GRANICE

 

Kiedy otrzymaliśmy zaproszenie od straży pożarnej hrabstwa Northumberland (Northumberland Fire & Rescue Service) z Wielkiej Brytanii do udziału w projekcie mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego wśród brytyjskiej Polonii ogarnęły nas spore wątpliwości….czy taka działalność mieści się jeszcze w zakresie działania PSP?...czy my jesteśmy w jakikolwiek sposób pomóc Polakom w Anglii? Dziś, tych wątpliwości już nie mamy – tam gdzie są polscy obywatele nie powinno zabraknąć polskich strażaków. Zwłaszcza, że byliśmy tam naprawdę potrzebni, a Państwowa Straż Pożarna została trzecią instytucją (po kościele katolickim i organizacjach pomocy społecznej), która w zorganizowany sposób udzieliła wsparcia Polakom na Wyspach.

Więcej…
 


Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

PRACA+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 518353

Subskrybuj

Odbieranie

feed-image Nasze wiadomości RSS

Nowości

Popularne

Facebook!!