: 

LogowanieStart O programie

A_O programie

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WALKI Z POŻARAMI – EDUKACJA I PROFILAKTYKA POŻAROWA

Każdy mieszkaniec Wielkopolski ma prawo żyć w społeczności, która jest bezpieczna, zintegrowana i nowoczesna.

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 zakłada, że jednym z celów generalnych jest „zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia” poprzez „zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość oraz zabezpieczenie dorobku życia”. Założenia Wielkopolskiego Programu Zapobiegania i Walki z Pożarami – Edukacja i Profilaktyka Pożarowa pozostają także w ścisłej relacji z celami Strategii Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej województwa wielkopolskiego. Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pożarowych zakłada, że systemowa realizacja akcji edukacyjnych adresowanych do młodzieży i wybranych grup zawodowych spowoduje zmniejszenie liczby pożarów będących wynikiem nieostrożności, w których giną ludzie (w praktyce zakłada się zmniejszenie liczby pożarów z około 12 do 8 tysięcy, a tym samym redukcję strat pożarowych
o około 40-50%).

Wielkopolski Program Zapobiegania i Walki z Pożarami – Edukacja i Profilaktyka Pożarowa jest wyjątkową inicjatywą edukacyjną i prewencyjną, opracowaną przez zespół specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Stanowi wynik wieloletnich kontaktów wielkopolskiej straży pożarnej ze specjalistami z Wielkiej Brytanii oraz korzystania z ich doświadczeń w realizacji podobnych programów, które przynoszą wymierne efekty w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W ramach „ochrony ludności” istotne znaczenie ma edukacja. Należy kierować ją zarówno do dorosłych (w zróżnicowanych formach szkolenia dla różnych grup), jak i do dzieci oraz młodzieży na kolejnych poziomach edukacyjnych, poprzez zastosowanie różnorodnych form, np. programów „Razem bezpieczniej” oraz „Bezpieczne życie”. Nasz program stanowi również usystematyzowanie rozproszonych do tej pory działań edukacyjnych w społeczności Wielkopolski prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną i nadanie im formalnego statusu.

Program Edukacja i Profilaktyka Pożarowa zakłada skuteczne przeciwdziałanie niepokojącej liczbie pożarów, zwłaszcza tych z udziałem ofiar śmiertelnych, zapobieganie podpaleniom oraz antyspołecznym zachowaniom, które mogą być przyczyną powstania takich zdarzeń. Wśród wielu inicjatyw innych instytucji i organizacji, Wielkopolski Program Zapobiegania i Walki z Pożarami – Edukacja i Profilaktyka Pożarowa będzie ważnym elementem składowym i skutecznym narzędziem propagowania zasad bezpiecznego postępowania, co w efekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa regionu Wielkopolski

 Tekst programu POBIERZ

 

ZESPÓŁ ds. PROGRAMU ZAPOBIEGANIE I WALKA Z POŻARAMI

EDUKACJA I PROFILAKTYKA POŻAROWA

 

1. mł. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski

2. kpt. mgr Alicja Borucka

3.  st.sekc. mgr inż. Emilia Pałubicka - Florczak

4. mł. kpt. inż. Paweł Klecha


 

 

Zespół „Edukacja i Profilaktyka Pożarowa" został powołany przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W skład zespołu wchodzą:

 

tomasz_w mł. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Płetwonurek oraz młodszy nurek MSWiA. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, przez wiele lat był wykładowcą w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Redaktor podręczników szkolnych i wydawnictw pokonferencyjnych oraz autor wielu grafik i zdjęć o tematyce pożarniczej. Od 2002 wykonujący ekspertyzy z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów. Od 2005 roku biegły sądowy w dziedzinie pożarnictwa, od  2007 roku rzeczoznawca SITP w zakresie ustalania przyczyn pożarów. Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowych konferencji „Badanie przyczyn powstawania pożarów” (2003, 2005, 2007) oraz warsztatów i kursu z dochodzeń pożarowych (2007) organizowanych przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu.

Obecnie naczelnik Wydziału Ośrodka Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Członek Zespołu „Edukacja i Profilaktyka Pożarowa”, współautor Wielkopolskiego Programu Zapobiegania i Walki z Pożarami.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 61 22 20 530

 

Alicja Borucka kpt. mgr Alicja Borucka absolwentka pedagogiki medialnej i terapeutycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996). Aktualnie kończy studia na filologii angielskiej w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (w latach 1996-1998 nauczyciel wychowania przedszkolnego). Od ponad 10 lat pełni służbę w Państwowej Straży Pożarnej.

Od 2005 r. zaangażowana w prace komitetu organizacyjnego międzynarodowych konferencji „Badanie przyczyn powstawania pożarów” (2005, 2007) oraz warsztatów i kursu z dochodzeń pożarowych (2007) organizowanych przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu. Doświadczenie w zakresie prewencji społecznej zdobyła uczestnicząc spotkaniach i warsztatach dla trenerów/edukatorów programu „Bezpieczny życie” organizowanych przez Komendę Główną PSP w Warszawie (2008) oraz programie wymiany ekspertów z mechanizmu wspólnotowego ochrony ludności „Exchange of experts in field of civil protection” (2009). Obecnie pełni służbę Wydziale Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Członek Zespołu „Edukacja i Profilaktyka Pożarowa”, współautorka Wielkopolskiego Programu Zapobiegania i Walki z Pożarami.

 

Emilia Pałubicka-Florczak st. sekc. mgr inż. Emilia Pałubicka-Florczak absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Budowli na ww. uczelni oraz studia podyplomowe z BHP w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Aktualnie kontynuuje studia magisterskie w SGSP w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Obecnie pełni służbę w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Członek Zespołu „Edukacja i Profilaktyka Pożarowa”, współautorka Wielkopolskiego Programu Zapobiegania i Walki z Pożarami.

 

Klecha1 mł. kpt. inż. Paweł Klecha absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz informatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Posiada uprawnienia pedagogiczne, przez szereg lat zajmował się działalnością dydaktyczną w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Płetwonurek oraz młodszy ratownik wysokościowy Państwowej Straży Pożarnej. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego. Członek Zespołu „Edukacja i Profilaktyka Pożarowa”. Obecnie pełni służbę w sekcji analiz i planowania operacyjnego Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

DOM+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 518353

Subskrybuj

Odbieranie

feed-image Nasze wiadomości RSS

Nowości

Popularne

Facebook!!