: 

LogowanieStart Wydarzenia Projekt Firefighters Plus rozpoczęty!

PDF Drukuj Email

altalt

Strażak to zawód o najwyższym poziomie zaufania społecznego (źródło: Zaufanie do zawodów. GFK Verein, 2015) – to przekonanie legło u podstaw wspólnego projektu kilku straży pożarnych z krajów Unii Europejskiej, mającego na celu zbadanie możliwości działań pozaratowniczych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Firefighters Plus ma na celu wykorzystanie unikatowej roli straży pożarnej w społeczeństwie do rozwoju szeroko rozumianej prewencji społecznej. W tym celu pięć komend straży pożarnych, wspieranych przez dwie pozarządowe organizacje eksperckie, postanowiło opracować pierwszy, otwarty i wielojęzyczny kurs e-learningowy dla strażaków, doskonalący ich umiejętności w obszarze prewencji społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej). Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie edukacyjne w Polsce.

Pierwsze spotkanie międzynarodowego zespołu projektowego odbyło się w dniach 11 – 13 października w Alcala de Guadaira (Hiszpania) i poświęcone było omówieniu sposobu realizacji projektu. W trakcie spotkania zespołu projektowego:

  1. przestawiono harmonogram działań w projekcie, sposób zarządzania projektem oraz zakres jego finansowania;
  2. przedstawiono metody i zakres działalności dwóch organizacji pozarządowych z Rumunii i Polski (jakimi metodami pracuje, do jakich grup społecznych są one skierowane, jakich obszarów dotyczą te działania, itp.);
  3. omówiono grupy docelowe, do których będą skierowane działania w poszczególnych krajach;
  4. określono podstawę do pracy w zakresie opracowania treści szkolenia, którą będzie stanowiło szkolenie e-learningowe obejmujące część teoretyczną i praktyczną – sprawdzenie w praktyce przez wytypowanych strażaków zaproponowanych metod działania. Obie organizacje mają opracowywać działania mające na celu promowanie integracji społecznej przy użyciu metod i narzędzi  przetestowanych w tym projekcie;
  5. ostatnim etapem, w 2019 roku, będzie publikacja w sześciu językach bezpłatnego kursu szkoleniowego online w obszarze prewencji i integracji społecznej i organizacja seminariów szkoleniowych;

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych oraz straży pożarnych z Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Polski i Rumunii. Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowali: bryg. Robert Klonowski i st. kpt. Alicja Borucka.

Projekt ”STRAŻ POŻARNA JAKO PODMIOT MODELOWY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” (w skrócie: „Firefighters Plus”) finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.


http://www.psp.wlkp.pl/?art=22556

alt

 

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

MEDYCZNA+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 520535

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!