: 

LogowanieStart Artykuły Ofiary śmiertelne pożarów

PDF Drukuj Email
Spis treści
Ofiary śmiertelne pożarów
Wstęp
Wyniki i omówienie
Wnioski
Summary
Wszystkie strony

 Ofiary śmiertelne pożarów w materiale sekcyjnym Katedry 
i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
w latach 2000 – 2009

Streszczenie
Przeanalizowano protokoły sekcyjne Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
w Poznaniu z lat 2000-2009, w których przyczyna zgonu była związana z pożarem. Wykorzystano również materiały Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z tego samego okresu w których wyszukano przypadki pożarów z odnotowanymi ofiarami śmiertelnymi. Zebrane materiały przeanalizowano pod kątem bezpośredniej przyczyny zgonu, okoliczności, wieku i płci.
W latach 2000-2009 w ZMS UMP przeprowadzono 62 sekcje w których przyczynę zgonu wiązano bezpośrednio z pożarem, w tym samym okresie Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odnotowała 45 ofiar śmiertelnych, które przewieziono do ZMS UM w Poznaniu. Pozostałe ofiary kierowano do innych placówek medycyny sądowej. Analiza materiałów ZMS UMP wykazała, że większość pożarów (66,13%) dotyczyła obiektów mieszkalnych, co jest zgodne z raportem WSP. Również zgodne są dane dotyczące rozkładu płci i wieku ofiar tego typu zdarzeń. Mężczyźni stanowili 72,58% , kobiety  27,42%. Przeważały osoby w wieku 41-55 oraz 56 – 70, najmniej liczną grupę stanowili nieletni. Jako główne przyczyny zgonu określono oparzenia (32 przypadki) oraz zatrucie tlenkiem węgla (34 przypadki). Poziomy karboksyhemoglobiny u zatrutych wahały się w przedziale 15% - 85%. 62,1% ofiar było pod wpływem alkoholu, najwyższa odnotowana wartość wyniosła 4,63‰.  

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

WYPADKI+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 477210

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!