: 

LogowanieStart Bezpieczny dom Poradnik Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania urządzeń elektrycznych - POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Wiśniewski   
Spis treści
Poradnik Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania urządzeń elektrycznych
Pożary spowodowane przez urządzenia elektryczne sprawne technicznie
Przeciążenie
Zwarcie
GRZANIE SIĘ STYKÓW I ZŁĄCZ
PROMIENIOWANIE CIEPLNE I BEZPOŚREDNIE NAGRZEWANIE PRZEDMIOTÓW
BEZPIECZNIKI
PRZYCZYNY POŻARÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJIURZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Wszystkie strony
 POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

 

Każdy użytkownik powinien znać zasady postępowania w razie powstania pożaru. Znajomość tych zasad jest o tyle ważna, że nieumiejętne postępowanie może spowodować rozszerzanie się ognia, zniszczenie urządzenia, a nawet zagrożenie zdrowia i życia (porażenie prądem).

Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru w urządzeniach elektrycznych bywają różne. Najbardziej typowym objawem powstania ognia jest wyczuwalny, specyficzny swąd palącej się izolacji, dymienie, a w końcu pojawienie się płomieni. Innym objawem przy powstaniu zwarć jest raptowne zapalenie się izolacji na stosunkowo dużym odcinku lub objęcie płomieniem całego urządzenia.

Pierwszą i podstawową czynnością jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia spod napięcia. Jeżeli jest to już niemożliwe, należy natychmiast wykręcić bezpieczniki lub też otworzyć główny wyłącznik na tablicy rozdzielczej. Następną czynnością jest usunięcie na bezpieczną odległość palnych materiałów znajdujących się w pobliżu ognia.

Jeżeli wyłączenie prądu jest niemożliwe lub okaże się już nieskuteczne, należy przystąpić do gaszenia ognia. Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem nie wolno gasić wodą, pianą lub innymi roztworami zawierającymi wodę, ponieważ jest ona dobrym przewodnikiem prądu i może nastąpić porażenie gaszącego. Ponadto mogą powstać wtedy dodatkowe zwarcia, co spowoduje rozszerzenie się pożaru. Urządzenia elektryczne pod napięciem można gasić gaśnicą śniegową (dwutlenkiem węgla), proszkową lub piaskiem.

Przystępując do gaszenia należy też natychmiast powiadomić straż pożarną, a jeśli nie wyłączono urządzeń spod napięcia, trzeba wezwać również pogotowie energetyczne. Do czasu przybycia straży pożarnej należy nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się pożaru.

 Zdjęcie pożaru zabudowań gospodarczych

Zdjęcie pożaru zabudowań gospodarczych

 

  

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

BANER_MATRIALY+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 477222

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!