: 

LogowanieStart Bezpieczny dom Poradnik Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania urządzeń elektrycznych - PRZYCZYNY POŻARÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Wiśniewski   
Spis treści
Poradnik Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania urządzeń elektrycznych
Pożary spowodowane przez urządzenia elektryczne sprawne technicznie
Przeciążenie
Zwarcie
GRZANIE SIĘ STYKÓW I ZŁĄCZ
PROMIENIOWANIE CIEPLNE I BEZPOŚREDNIE NAGRZEWANIE PRZEDMIOTÓW
BEZPIECZNIKI
PRZYCZYNY POŻARÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJIURZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Wszystkie strony
PRZYCZYNY POŻARÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

 Jednymi z głównych przyczyn pożarów w instalacjach elektrycznych są:

1) nieprzepisowe wykonanie instalacji elektrycznych lub wady urządzeń,
2) brak odpowiedniej konserwacji instalacji elektrycznych i urządzeń,
3) nieumiejętna lub niedbała eksploatacja urządzeń elektrycznych.

 

Pożary instalacji elektrycznych powstałe na skutek nieprawidłowego ich wykonania spowodowane są najczęściej przez:

-        niewłaściwy dobór przewodów, zbyt małe przekroje przewodów w stosunku do projektowanego obciążenia, co powoduje przeciążenia i niszczenie izolacji;

 Zdjęcie prowizorycznej instalacji elektrycznej w chlewni

Zdjęcie prowizorycznej instalacji elektrycznej w chlewni

 

-        stosowanie niewłaściwych przewodów w pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych lub też o wyziewach szybko powodujących korozję (stajnie, chlewy, obory);

 

Zdjęcie nieosłoniętych elementów zabezpieczeń prądowych w stodole

 

-        niezabezpieczenie przewodów w miejscach, gdzie mogą być uszkodzone mechanicznie przez silne zginanie przewodów lub nadmierne ich naciąganie, co powoduje pękanie izolacji i pękanie żył, a w następstwie iskrzenia lub zwarcia;

-        instalowanie puszek rozgałęźnych, gniazd wtyczkowych i wyłączników na palnych podłożach bez stosowania izolacyjnych podkładek większych, czego następstwem jest nagrzewanie palnego materiału;

 Zdjęcie instalacji w budynku gospodarczym - instalacja ulegała zawilgoceniu

Zdjęcie instalacji w budynku gospodarczym - instalacja ulegała zawilgoceniu

 

-        niewłaściwe łączenie przewodów — skręcenie zamiast stosowania złącz śrubowych lub lutowania, w następstwie czego występuje iskrzenie lub powstawanie łuków elektrycznych;

 

Zdjęcie nieprawidłowego połączenia przewodów przez wzajemme skręcanie

 

-        używanie instalacji prowizorycznych.

Brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych prowadzi do takich następstw jak:

 

-        obluzowanie gniazd wtyczkowych, połączeń w puszkach rozgałęźnych itp., powodujące iskrzenie i powstawanie łuków elektrycznych, niszczenie izolacji, a w następstwie zwarcia;

-        obluzowanie zamocowania przewodów do ścian, powodujące zwisy, łatwość uszkodzeń mechanicznych, pękanie żył w przewodach, a w następstwie iskrzenie, grzanie się przewodów i zwarcia;

-        zakurzenie i pokrycie pajęczyną przewodów w otwartych puszkach rozdzielnych. które ulegają wtedy szybko korozji, a przy nieznacznym nawet obluzowaniu iskrzą, co powoduje zapalenie kurzu i pożar;

-        niezabezpieczenie kloszami opraw oświetleniowych powoduje bezpośrednie promieniowanie cieplne żarówki, co może doprowadzić do nagrzewania się materiałów będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Bywa, że kurz osiadły na żarówkach zwęgla się pod wpływem temperatury i w stanie żarzącym opada na palne przedmioty i zapala je, nieosłonięcie kloszem oprawek powoduje korozję ich oprawek, co w konsekwencji prowadzi do zwarć i pożaru instalacji.

Nieumiejętna lub niedbała eksploatacja urządzeń elektrycznych jest przyczyną następujących zjawisk:

-        podłączenie do jednego gniazda wtyczkowego kilku odbiorników energii powoduje zbyt duży, w stosunku do przekroju przewodu, przepływ prądu, w następstwie czego powstaje przeciążenie, grzanie się przewodów, zniszczenie izolacji i zwarcie;

-        włączenie do sieci oświetleniowych odbiorników zbyt dużej mocy (np. silniki, grzejniki) powoduje grzanie się przewodów, a przy nieprawidłowych bezpiecznikach — pożar;

-        wadliwe włączanie odbiorników do sieci (np. niedokładne włożenie wtyczki, niepełne przekręcanie wyłącznika) powoduje nadmierne grzanie i topienie się styków, iskrzenie oraz łuki elektryczne;

-        włączanie w pełni obciążonych urządzeń siłowych, które do rozruchu potrzebują dużej mocy, może spowodować grzanie się przewodów i uzwojeń;

-        niepełne dokręcenie żarówki powoduje iskrzenie, grzanie się oprawki i zapalenie się kurzu na oprawce;

-        pozostawienie bez nadzoru włączonych urządzeń grzejnych, jak np. żelazek, kuchenek, grzejników, ustawionych na palnym podłożu lub w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów palnych może spowodować pożar,

-        składowanie w sąsiedztwie wyłączników łatwo zapalnych materiałów może spowodować ich pożar, wywołany iskrą powstałą podczas włączania lub wyłączania napięcia;

-        owijanie żarówek tkaniną, folią lub papierem, albo zawieszanie na oprawkach dekoracji z palnego materiału, może spowodować pożar;

-        używanie uszkodzonych przewodów przenośnych stwarza duże zagrożenie pożarowe; w miejscach uszkodzenia przewodu występuje iskrzenie, a w razie zetknięcia się uszkodzonych miejsc z ziemią następuje zwarcie, wytwarzanie się dużej ilości ciepła, co może być przyczyną pożaru;

-        „reperowanie" drutem bezpieczników lub stosowanie bezpieczników niewłaściwych powoduje nadmierne grzanie się przewodów, co często bywa przyczyną pożarów,

-        przykrywanie silników elektrycznych słomą, zasypywanie trocinami, sieczką, plewami, zanieczyszczenie uzwojeń kurzem, pyłem itp. pogarsza warunki chłodzenia tych urządzeń i powoduje grzanie się uzwojeń, niszczenie izolacji, a w konsekwencji zwarcie i pożar.

 Zdjęcie instalacji w budynku gospodarczym - instalacja ulegała zawilgoceniu

Zdjęcie widoku zgliszczy stodoły jednego z gospodarstw

  

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

DOM+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 477216

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!