: 

LogowanieStart Bezpieczny dom Poradnik Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania urządzeń elektrycznych - BEZPIECZNIKI

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Wiśniewski   
Spis treści
Poradnik Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania urządzeń elektrycznych
Pożary spowodowane przez urządzenia elektryczne sprawne technicznie
Przeciążenie
Zwarcie
GRZANIE SIĘ STYKÓW I ZŁĄCZ
PROMIENIOWANIE CIEPLNE I BEZPOŚREDNIE NAGRZEWANIE PRZEDMIOTÓW
BEZPIECZNIKI
PRZYCZYNY POŻARÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJIURZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Wszystkie strony
BEZPIECZNIKI

Najstarszymi i najskuteczniejszymi urządzeniami zabezpieczającymi instalacje elektryczne przed skutkami zwarć i przeciążeń są bezpieczniki topikowe.

W bezpiecznikach topikowych wykorzystano zjawisko nagrzewania się przewodów pod wpływem przepływającego prądu elektrycznego.

Budowa bezpiecznika

Podstawową częścią bezpiecznika topikowego jest wkładka topikowa, która wykonana jest w postaci walca porcelanowego, wewnątrz którego umieszczony jest drut ze stopu metali o ściśle określonej temperaturze topnienia. Kanał wewnątrz walca porcelanowego, w którym umieszczony jest drut topikowy, wypełnia się dodatkowo piaskiem. Porcelana i piasek stanowią izolację cieplną gwarantującą osiągnięcie przez drut topikowy temperatury topnienia przy ściśle określonym natężeniu prądu.

 Elementy składowe wkładki topikowej

Elementy składowe wkładki topikowej

 

 Elementy składowe wkładki topikowej
Oprócz drutu topikowego we wkładce umieszczony jest drut sygnalizacyjny połączony ze wskaźnikiem zadziałania wkładki. Obydwa druty połączone są ze stykami zewnętrznymi wkładki. Wkładka topikowa umieszczona jest w gnieździe bezpiecznikowym i mocowana główką porcelanową.

 

Każda wkładka topikowa ma określony tzw. prąd znamionowy, przy którym może długo pracować bez uszkodzenia. Jeżeli prąd płynący przez wkładkę jest większy od jej prądu znamionowego, następuje „przepalenie", tzn. stopienie drutów: topikowego i sygnalizacyjnego. Przy niewielkim przekroczeniu prądu znamionowego wkładka „przepali" się po dość długim czasie, rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu minut. Jeżeli jednak prąd płynący przez wkładkę przekroczy prąd znamionowy 2,5 krotnie, wówczas następuje natychmiastowe „przepalenie" wkładki topikowej. Biorąc pod uwagę, że przy zwarciach natężenie prądu osiąga setki, a nawet tysiące amperów, można przyjąć, że każdy bezpiecznik natychmiast się „przepali”.

Oczywiście, ma to miejsce wtedy, gdy bezpiecznik jest odpowiednio dobrany do instalacji i urządzeń oraz prawidłowo zainstalowany. W razie zastąpienia wkładki topikowej drutem nie można określić ani wielkości natężenia prądu, przy którym drut ten się stopi, ani czasu, w którym to może nastąpić.
Zdarza się, i to bardzo często, że pozornie cienki drucik założony zamiast wkładki topikowej wytrzymuje znacznie większe natężenie prądu niż przewody instalacji elektrycznej. W rezultacie przewody instalacji nagrzeją się, a nawet stopią, izolacja zapali się, a „bezpiecznik" pozostaje nietknięty. Właściwe zabezpieczenie gwarantują tylko bezpieczniki wykonane fabrycznie i właściwie zainstalowane.

Przy przeciążeniach bezpieczniki topikowe nie działają tak precyzyjnie m.in. dlatego, że ich temperatura podnosi się wolniej i mają lepsze chłodzenie.

Z tego względu, zwłaszcza w urządzeniach trójfazowych, stosuje się jako zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń bezpieczniki termiczne. Głównym podzespołem tych bezpieczników jest element wykonany z bimetalu, który wygina się lub skręca pod wpływem ciepła wydzielanego podczas przepływu prądu, przy zbyt dużym przepływie prądu element ten powoduje rozwarcie zestyków wyłącznika i wyłączenie napięcia.

 reperowanie_bezpiecznikw_zabronione

 

W instalacjach oświetleniowych bezpieczniki topikowe coraz częściej zastępuje się wyłącznikami automatycznymi wyposażonymi dwoma elementami elektromagnetyczny zwarciowym i termicznym przeciążeniowym. Wyłączniki te charakteryzują się prostotą obsługi - nawet przez osoby niewykwalifikowane.

 Wyłączniki instalacyjne płaskie

Wyłączniki instalacyjne płaskie

 

Wyłączniki instalacyjne płaskie produkowane są w Polsce od 1978 r. W początkowym okresie były rzadko wykorzystywane w budownictwie ze względu na brak odpowiednich tablic do ich mocowania.

Wyłączniki instalacyjne płaskie oprócz zalet, które posiadają wyłączniki wkrętkowe, mają tę zaletę, że nie dają się wymienić w łatwy sposób (bez odkręcenia obudowy oraz przewodów) na większe (o większym prądzie znamionowym), co jest ważne ze względu na prawidłowe działanie dobranych zabezpieczeń.

  

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

BANER_MATRIALY+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 477214

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!