: 

LogowanieStart KONFERENCJA EPP Program konferencji

PDF Drukuj Email

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu

Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Międzynarodowe Targi Poznańskie


 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACYJNA

Poznań – 4 marca 2011 roku

„Edukacja i Profilaktyka Pożarowa w aspekcie społecznym

 

Godzina

Temat

Prelegent

10:00

Rejestracja uczestników

11:00 – 11:10

 

Otwarcie Konferencji

 

  • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
  • nadbryg. Wojciech Mendelak - Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP

11.10 - 11.40

Wielkopolski Program Edukacja i Profilaktyka Pożarowa – dotychczasowe doświadczenia i rezultaty

mł. bryg. mgr inż. Adam Langner

Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu,

st. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP,

mł. kpt. mgr Alicja Borucka

starszy specjalista Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP

SESJA I

Doświadczenia i rozwiązania międzynarodowe

11:40 – 12.00

Podpalenia – rzeczywiste koszty ponoszone przez społeczeństwo oraz sposoby i metody ich redukcji (ARSON - The Real Cost and How to Reduce It)

 

Dave Myers

Kierownik Zespołu do Walki z Podpaleniami w Straży Pożarnej hrabstwa Northumberland w Wielkiej Brytanii , ekspert w zakresie dochodzeń pożarowych (Arson Task Force Manager Northumberland Fire and Rescue Service, Great Britain)

12:00 – 12:20

Doświadczenia duńskie w realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego (Working with Children and Young People to Reduce Fire Risk in Frederikssund-Halsn?s in Denmark)

Kim Lintrup

Komendant Straży Pożarnej w Frederikssund-Halsn?s w Danii, nadzoruje realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (Chief Fire Officer Frederikssund-Halsn?s Fire & Rescue Service in Denmark)

12:20 – 13:00

Fiński program działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do młodocianych podpalaczy (Working with Juvenile Firesetters in Finland)

dr Brita Somerkoski -

Szkoła Pożarnicza w Kuopio w Finlandii, autorka programu edukacyjnego “Fire stop”, realizująca badania naukowe dotyczące młodocianych podpalaczy (Senior Researcher, Emergency Services College Kuopio in Finland)

13.00 -13.40

Przerwa kawowa

 

SESJA II

Doświadczenia i rozwiązania krajowe w zakresie edukacji i profilaktyki zagrożeń

13.40 – 14.00

Programy edukacyjne „Bezpieczne życie” realizowane przez Państwową Straż Pożarną w Polsce

st. kpt. mgr inż. Robert Duda

– Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej

Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie , nadzoruje realizację programów edukacyjnych „Bezpieczne życie”

14:00 – 14:20

"Bezpieczne życie” -  praktyczne rozwiązanie realizacji edukacji dla bezpieczeństwa na pierwszym etapie edukacyjnym

mgr Małgorzata Korchowiec -

doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; trener programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”

14.20 – 14.40

BEZPIECZEŃSTWO PRZEZ EDUKACJĘ. Nauka właściwych zachowań podczas niebezpieczeństw, które mogą wystąpić w naszym otoczeniu. Filmy i broszury edukacyjne służące nauczaniu prawidłowego postępowania w czasie zagrożenia

Marek Parol -

Prezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Łodzi; autor programów edukacyjnych „Nasze bezpieczeństwo”

14.40 - 15.00

Wykorzystanie nowych mediów w edukacji dla bezpieczeństwa

prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski -Zakład Technologii Kształcenia Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im.

A. Mickiewicza w Poznaniu

15.00 - 15.30

Przerwa kawowa

 

SESJA III

Funkcjonowanie placówek oświatowych w świetle przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej

15.30 - 15.50

Społeczna rola ubezpieczeń i znaczenie audytu ubezpieczeniowego w minimalizowaniu ryzyka zdarzeń pożarowych

dr Dariusz Gołębiewski

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział w Sopocie

15.50 – 16.10

Obowiązki kierowników placówek oświatowych w zakresie opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego

mł. bryg. mgr inż. Jacek Strużyński

Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

16.10 – 16.30

Ewakuacja w placówkach oświatowych

mł. bryg. mgr inż. Sławomir Zdrenka

– Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

16:30 - 17.00

Podsumowanie.

Zakończenie konferencji.

Organizatorzy

 

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

BANER_MATRIALY+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 518360

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!