: 

LogowanieStart STRAŻAKÓW Kontrole w budynkach ZL IV - Strona 2

PDF Drukuj Email
Spis treści
Kontrole w budynkach ZL IV
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

 

Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych materiałów dowodowych, które z kolei określa egzekwując od kontrolowanego jego obowiązki względem organu kontrolnego jakim jest Straż Pożarna a jakie wymienia art. 23 ust 10 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [1]. Jednym słowem kontrolowany za wyjątkiem udostępnienia części mieszkalnej ma obowiązek zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności, umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów, udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej może dokonać sam kontrolowany niemniej bezpieczniejszym sposobem wydaje się dobrać do pomocy bezstronnego świadka. Może nim być sąsiad lub funkcjonariusz policji, straży miejskiej. W sytuacji budynków wielorodzinnych zarządzanych przez gminy, spółdzielnie lub inne spółki do czynności kontrolnych powinniśmy przybrać sobie właścicieli lub osoby zarządzające budynkiem w ich imieniu z racji, iż są to osoby posiadające prawo wstępu do części mieszkalnych wynikające z oddzielnych przepisów jak ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych [2], ustawa o ochronie praw lokatorów...[3] czy wynikające z wewnętrznych regulaminów. Przybierając sobie do kontroli taką osobę możemy wnieś do protokołu opis jego zeznań, które w dalszym postępowaniu można wykorzystać za dowody. Ostatecznie mając do czynienia z trudnymi przypadkami, w których użytkownicy mimo wszystko nie chcą udostępnić zajętych przez siebie lokali właścicielom, tym samym utrudniając ocenę zastanego stanu strażakom można wnioskować do sądu lub prokuratury o wydanie postanowienia celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub przeszukania w asyście funkcjonariuszy policji. Należy jednak mieć na uwadze, iż w takich sytuacjach niezbędnym jest wskazanie przesłanek wskazujących na wystąpienie zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub podejrzenie sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia pożarem. 

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

BANER-czad+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 354364

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!