: 

LogowanieStart Artykuły W Wielkopolsce uczymy sie od najleszych

PDF Drukuj Email
Spis treści
W Wielkopolsce uczymy sie od najleszych
strona 1
1
Strona 4
Wszystkie strony

W Wielkopolsce uczymy się od najlepszych

 

Wczesna edukacja dzieci na temat zagrożeń i ich negatywnych skutków jest istotna z wielu powodów, między innymi dlatego, że służy wyrabianiu u nich pozytywnych nawyków i zachowań oraz nauce szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażającym życiu i zdrowiu. Dziecko zostaje wyposażone w wiedzę i „narzędzia”, dzięki którym będzie w stanie szybko zareagować w razie zagrożenia zdrowia i życia. Zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa powinny być dopasowane do wieku uczniów, a zajęcia prowadzone systematycznie, cyklicznie co pozwoli na utrwalenie przekazywanych zasad. Zajęcia takie mogą przeprowadzać nauczyciele, a także strażacy z lokalnych jednostek straży pożarnej podczas spotkań z dziećmi w strażnicach.

 

Wiedzą o tym doskonale specjaliści ze straży pożarnych z krajów unii europejskiej i ze świata, w których od lat realizowane są specjalne programy profilaktyczne i edukacyjne. Akcje i kampanie społeczne są wspierane przez władze rządowe i lokalne. Dzięki środkom finansowym z unii europejskiej i programom szkoleniowym czy wymianom ekspertów z różnych dziedzin możliwe jest wspólne dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami, a także zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

 

Northumberland hrabstwo w Wielkiej Brytanii położone w północno-wschodniej Anglii na granicy ze Szkocją. „Magiczne miejsce” ze starymi zamkami, złotymi plażami, przyjaznymi małymi miasteczkami, pofałdowany wzniesieniami i pagórkami, kraina wrzosowisk. To również historyczna kraina znana ze zbudowanego w czasach rzymskich Muru Hadriana, ze śladami pierwszego chrześcijaństwa w Szkocji Lindisfarne – Holy Island. Siedzibą władz lokalnych (ang. Northumberland County Council) i straży pożarnej jest Morpeth – malownicze miasteczko na południu hrabstwa (od września 2010 r. nową siedzibą Fire and Rescue Service Headquarters jest miejscowość Cramlington).

 

Wszystko zaczęło się w 2006 roku od zaproszenia od straży pożarnej Northumberland Fire and Rescue Service w Morpeth. Wizyta ta stała się przyczynkiem do zainteresowania się profilaktyką pożarową i edukacją skierowaną do dzieci i młodzieży. Udział w kwietniu 2009 r. w programie wymiany ekspertów z mechanizmu wspólnotowego ochrony ludności (ang. Exchange of experts in civil protection) umożliwił mi bliższe zapoznanie się z działaniami i inicjatywami profilaktyczno-edukacyjnymi realizowanymi w straży pożarnej w Northumberland.

Celem wymiany było zapoznanie się ze strategią realizowaną przez Northumberland Fire and Rescue Service (NRFS) oraz uczestnictwo w procesie dydaktycznym realizowanym przez NFRS.

Podczas mojego dwutygodniowego pobytu w Northumberland Fire and Rescue Service w Morpeth miałam możliwość zaznajomienia się z dokumentami strategicznymi stanowiącymi podstawę do realizacji zadań, dokumentacją programową z kursów dla dzieci i młodzieży, a także bezpośredniego uczestniczenia w zajęciach programowych. Ponadto brałam udział w spotkaniach dotyczących projektów, których celem było zintegrowanie mniejszości narodowych z lokalną społecznością oraz wypracowanie skutecznych metod upowszechniania informacji o bezpieczeństwie pożarowym wśród mniejszości narodowych, zwłaszcza polskiej.

  

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

DOM+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 518349

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!