: 

LogowanieStart Artykuły W Wielkopolsce uczymy sie od najleszych - Strona 4

PDF Drukuj Email
Spis treści
W Wielkopolsce uczymy sie od najleszych
strona 1
1
Strona 4
Wszystkie strony

 

Działalność Community Safety Academy obejmuje m.in.:

a)organizację kursów dla:

· dzieci w wieku 11-15: FIREworks,

· młodzieży w wieku 16-25: Fire-UP! Certificate, Award (wydawane certyfikaty są sygnowane przez Sunderland College i stanowią dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zdobytą wiedzę i umiejętności),

· oraz kursów we współpracy z fundacją założoną przez księcia Karola Prince’s Trust Team Programmes. Angielska Straż Pożarna jest jednym z partnerów fundacji oraz zatrudnia pracownika, który zajmuje się realizacją tych kursów,

b) realizację szkoleń dla podmiotów gospodarczych,

c)opracowywanie, realizację i analizę programów edukacyjnych dla szkół na wszystkich poziomach kształcenia,

d) organizację i prowadzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych (Young Firefighters Association) dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18,

e)kursy dla dzieci i młodzieży, która popełniła wykroczenia związane z podpaleniami i fałszywymi alarmami (Juvenile Firesetters Education Programme),

f) opracowywanie i realizację innych programów edukacyjnych np. z zakresu bezpieczeństwa drogowego,

g) wizyty w szkołach oraz prowadzenie telefonu „zaufania” dla rodziców, którzy zauważyli u swoich dzieci symptomy zainteresowania i fascynacji ogniem, zapałkami i zapalniczkami czy inne objawy nieodpowiedniego zachowania.

Realizowane kursy dla dzieci i młodzieży opierają się na 3 podstawowych zasadach:

- współpracy w grupie,

- podniesienia własnej wartości i pewności siebie,

- umiejętność komunikowania się z innymi.

Program kursów opiera się na nauce podstawowych czynności, jakie wykonują strażacy, a w szczególności: rozwinięcie linii gaśniczej, podanie prądu wody, rozstawienie drabiny strażackiej, itd. W trakcie kursu doskonalone są umiejętności współpracy w grupie, przestrzegania ustalonych zasad i reguł zachowania się, odpowiedzialności za siebie i za innych, pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Położony jest nacisk na autoprezentację, budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie i wiary we własne siły co przydatne jest szczególnie podczas poszukiwania pracy i kontaktach z przyszłym pracodawcą. Podczas wykonywania poszczególnych elementów ćwiczeń ze sprzętem strażackim dzieci i młodzież otrzymuje pozytywne wsparcie ze strony prowadzących szkolenie strażaków.

Młodzież uczy się m.in. o zasadach bezpiecznego postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, o przyczynach pożarów (w tym podpaleniach), o konsekwencjach nieostrożnego i nieodpowiedzialnego zachowania, o skutkach jakie mogą wywołać fałszywe telefony wykonywane dla żartu na numery alarmowe.

Opracowana przez NFRS analiza potencjalnych zagrożeń i dokładne rozpoznanie problemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym oraz współpraca z innymi służbami i organizacjami przyniosła znaczące efekty w postaci redukcji ilości pożarów, podpaleń i fałszywych alarmów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że NFRS ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Strażacy i pracownicy CSA są cieszą się dużym szacunkiem i zaufaniem mieszkańców.

 

mł. kpt. Alicja Borucka 

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

WODA+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 354322

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!