: 

LogowanieStart Artykuły W Wielkopolsce uczymy sie od najleszych - 1

PDF Drukuj Email
Spis treści
W Wielkopolsce uczymy sie od najleszych
strona 1
1
Strona 4
Wszystkie strony

 

W 2002 roku została utworzona tzw. Akademia Bezpieczeństwa Społecznego (Community Safety Academy – CSA) i liczyła jedną osobę. W kolejnych latach struktura się rozbudowała. Obecnie w wydziale zatrudnieni są strażacy pracujący w różnym wymiarze godzin w jednostkach straży pożarnej na terenie Northumberland oraz pracownicy cywilni.

Inicjatywa utworzenia Community Safety Academy jest wyjątkowa i unikalna, również w Wielkiej Brytanii. Obecnie trwają prace nad restrukturyzacją Urzędu Hrabstwa Northumberland i utworzenia jednego urzędu. Przewidziana jest budowa nowych 3 siedzib dla straży pożarnej (termin: do 2010 r.).

W skład CSA wchodzi kilka zespołów:

· Zespół ds. programów edukacyjnych realizowanych w szkołach (Development Programme Team),

· Zespół ds. dochodzeń pożarowych (Arson Task Force),

· Zespół ds. organizacji szkoleń i kursów dla dzieci i młodzieży (Delivering and Development Team).

Każdy z wymienionych zespołów realizuje zadania nie tylko związane z edukacją, ale również monitorowaniem i analizą potencjalnych zagrożeń. W zespole Arson Task Force znajdują się strażnicy miejscy - Community Wardens. Ich zadaniem jest patrolowanie ulic miasteczek hrabstwa pod kątem antyspołecznych zachowań: graffiti, zniszczeń i dewastacji opuszczonych posesji, wszystkich potencjalnych śladów mogących stanowić przypuszczenie, że w tym miejscu może dojść do popełnienia przestępstwa: podpalenia, rozprowadzania narkotyków, itp. Zebrane informacje są wprowadzane do bazy, analizowane i przekazywane do innych zespołów. Do zespołu został oddelegowany policjant z Northumbria Police, który ściśle współpracuje ze strażakiem podczas dochodzeń pożarowych oraz ma dostęp do policyjnych baz danych. Analiza wszystkich zebranych informacji z różnych źródeł jest nieodzownym narzędziem do opracowywania strategii i określania działań.

Akademia Bezpieczeństwa Społecznego (CSA) współpracuje ściśle ze szkołami podstawowymi i średnimi znajdującymi się na terenie hrabstwa, wieloma organizacjami i instytucjami społecznymi oraz charytatywnymi w zakresie:

· zapobiegania rozmyślnym podpaleniom, fałszywym alarmom, itd.,

· zapobiegania antyspołecznym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, wykluczeniu społecznemu oraz bezrobociu,

· zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom spowodowanym przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem,

· upowszechniania i popularyzowania wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa hrabstwa Northumberland.

W oparciu o strategię i współpracę z innymi podmiotami opracowano programy edukacyjne w formie kursów dla dzieci mających problemy z samoakceptacją, niskim poczuciem własnej wartości, nieśmiałością, przemocą szkolną, nadpobudliwością oraz dla młodzieży w wieku od 16-25, która nie kontynuuje nauki w szkołach wyższych, a chciałaby podwyższyć swoje kwalifikacje, uzyskać stosowne certyfikaty (GSCE – General Certificate of Secondary Education) i na tej podstawie ubiegać się o pracę np. w straży pożarnej.

  

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

BANER_MATRIALY+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 354306

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!