: 

LogowanieStart Artykuły W Wielkopolsce uczymy sie od najleszych - strona 1

PDF Drukuj Email
Spis treści
W Wielkopolsce uczymy sie od najleszych
strona 1
1
Strona 4
Wszystkie strony

 

Jak funkcjonuje straż pożarna na terenie hrabstwa Northumberland

Działalność Northumberland Fire and Rescue Service obejmuje 3 obszary:

a) ZAPOBIEGANIE - bezpieczeństwo społeczne (Community Safety - PREVENTING), w tym:

  • szacowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach mieszkalnych,
  • instalowanie domowych czujek dymowych,
  • realizacja programów edukacyjnych w szkołach i innych inicjatyw edukacyjnych,
  • współpraca z innymi służbami: min. Policją, służbami socjalnymi.

b) OCHRONA – prawne regulacje dot. ochrony przeciwpożarowej (Legislative Fire Safety – PROTECTING), w tym:

  • inspekcje i kontrole w zakładach pracy i innych podmiotach gospodarczych,
  • bezpieczeństwo pożarowe budynków,

c) REAGOWANIE – działalność operacyjna (Emergency response to – RESPONDING), w tym:

  • walka z pożarami, miejscowymi zagrożeniami (np. wypadki drogowe),
  • ratownictwo chemiczne, ekologiczne, radiologiczne, itp.

Głównym celem strategii NFRS jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców regionu oraz prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej i informacyjnej na rzecz społeczności regionu oraz zmniejszenie ilości pożarów, podpaleń (do roku 2010 - do 10%), fałszywych alarmów oraz wypadków (w tym śmiertelnych) zwłaszcza z udziałem dzieci i młodzieży (do 20%).

Należy zaznaczyć, że Nortnumberland Fire and Rescue Service jest podporządkowana organizacyjnie pod Urząd Hrabstwa - Northumberland County Council. Działalność straży pożarnej finansowana jest ze środków w/w urzędu. Dodatkowe środki na realizację zadań pozyskiwane są z innych źródeł np. z krajowych czy unijnych.

Od 2003 roku przygotowywane są w konsultacji ze lokalną społecznością dokumenty strategiczne, takie jak: Zintegrowany Plan Zarządzania Ryzykiem (Integrated Risk Management Plan - IRMP), w którym zdefiniowane są następujące obszary dotyczące:

· potencjalne źródła zagrożeń pożarowych,

· ocena inicjatyw podejmowanych w celu zapobiegania tego rodzaju zagrożeniom,

· identyfikacja możliwości udoskonalenia podejmowanych działań,

· określenie strategii i standardów,

· określenie źródeł zagrożeń.

 

  

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

BANER_MATRIALY+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 333401

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!