: 

LogowanieStart Bezpiecznie w lesie i na wsi POŻARY NA TERENACH WIEJSKICH

PDF Drukuj Email

POŻARY NA TERENACH WIEJSKICH

 Stop wypalaniu traw

 

Rolnictwo, to ta dziedzina gospodarki, w której występuje bardzo duże zagrożenie pożarowe. Dla przykładu, tylko w roku 2009 wielkopolscy strażacy wyjeżdżali ponad 400 razy do pożarów zabudowań gospodarczych. Tragiczny był również bilans tych zdarzeń, w których w sumie śmierć poniosły 3 osoby, natomiast 19 kolejnych zostało rannych. Nierzadko pożary te pociągają za sobą ogromne straty materialne w mieniu, dobytku i sprzęcie rolniczym, prowadzą ponadto do znaczących szkód w przyrodzie. Szacuje się, że tylko w roku ubiegłym straty spowodowane pożarami w gospodarstwach rolnych sięgnęły 11,5 mln złotych. Część z tych pożarów została spowodowana podczas prowadzenia prac żniwnych, dlatego nie należy zapominać o stosowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego!

 

 

PAMIĘTAJ, ŻE!!!

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy m.in.:

 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

 • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.

 

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości: od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m, niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m; od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m; od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m; od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m; między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

 

Jeśli zauważysz pożar, to:

 • powiadom straż pożarną (telefon 998 lub 112), podając dokładną lokalizację zdarzenia,
 • przystępując do działań pamiętaj, że w czasie pożarów największym zagrożeniem dla ludzi są dym i toksyczne produkty spalania, a nie wysokie temperatury,
 • powiadom ludzi obecnych w budynku o zaistnieniu pożaru,
 • udziel natychmiast pomocy osobom znajdującym się w bezpośrednim zagrożeniu pożaru,
 • jeżeli pożar jest mały i wiesz jak posługiwać się gaśnicą oraz znasz przeznaczenie różnych środków gaśniczych, to natychmiast podejmij działanie po zauważeniu pożaru. Znajdź gaśnicę i spróbuj ugasić ogień. Nie narażaj swojego życia i zdrowia!
 • powiadom ludzi obecnych w budynku o zaistnieniu pożaru,
 • w miarę możliwości przeprowadź ewakuację zagrożonych ogniem ludzi, zwierząt, sprzętu.
 •  

 

 

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

WYPADKI+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 477211

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!