: 

LogowanieStart Bezpieczny hotel BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W HOTELACH, MOTELACH I PENSJONATACH

PDF Drukuj Email
Spis treści
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W HOTELACH, MOTELACH I PENSJONATACH
Wstęp
Lista kontrolna
Wszystkie strony

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W HOTELACH, MOTELACH I PENSJONATACH
 

Prezentowana w opracowaniu Lista kontrolna jest przeznaczona w szczególności dla właścicieli, zarządców, a także użytkowników jak i wszystkich innych osób prowadzących lub mających zamiar prowadzić działalność związaną z oferowaniem miejsc noclegowych, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak: hotele, motele i pensjonaty.


Praktyka oparta na wnioskach z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wykazuje, że przepisy ochrony przeciwpożarowej w wielu przypadkach nie są przestrzegane. Powodem tego stanu w większości jest niewiedza o obowiązującym stanie prawnym lub brak wyobraźni pozwalającej na zrozumieniu skali zagrożenia zarówno w kontekście materialnym jak i ze względu na życie i zdrowie ludzi. Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych pogłębia także ich stopień skomplikowania, jak również różnorodność problematyki zależnej od rodzaju prowadzonej działalności, dlatego przygotowano zestaw uporządkowanych, pogrupowanych problemowo i w jednolity sposób zredagowanych pytań wymagających sformułowania konkretnej odpowiedzi. Pytania zawarte w liście kontrolnej zostały wybrane na podstawie przeprowadzonych kontroli i najczęściej występujących nieprawidłowości. Opracowanie ma charakter ogólny, tak by znalazło zastosowanie u jak największej liczby odbiorców. Zachowano zbliżony poziom ogólności pytań, a zagadnienia potraktowano w sposób równorzędny. Z tych względów oraz z uwagi na indywidualny charakter każdego z obiektów nie należy traktować powyższej listy kontrolnej, jako jedynego i wyczerpującego źródła oceniającego bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie. Lista kontrolna zawiera wykaz potencjalnych nieprawidłowości mogących występować w obiektach, w których prowadzone są usługi hotelarskie wraz z niezbędnymi odniesieniami do obowiązujących przepisów. Zastosowanie powyższych kart kontrolnych ma na celu porównanie stanu obecnego do stanu prawidłowego, który wytyczają obowiązujące przepisy. Jej celem jest likwidacja występujących nieprawidłowości i zagrożeń poprzez podjęcie działań korygujących. Myślę, iż materiał z powodzeniem będzie mógł stanowić dokument odniesienia dla wszystkich osób prowadzących działalność hotelarską, jak również osób stawiających lub chcących dopiero stawić pierwsze kroki w powyższym kierunku, tym bardziej w okresie zbliżającym nas do Euro 2012. Już dziś wiemy, iż zapewnienie miejsc noclegowych jest dużym wyzwaniem dla obecnie prosperujących obiektów, tym bardziej nie powinniśmy w całym tym pędzie i dążeniach związanych z rozszerzaniem bazy noclegowej, zapominać o aspektach bezpieczeństwa pożarowego wśród gości. Historia pokazuje, iż jeżeli pożary budynków w powyższej grupie nie należą do najczęstszych, to z pewnością do jednych z najbardziej tragicznych w skutkach.  

 

 

  

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

MEDYCZNA+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 518352

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!